Yang ditunjukkan oleh huruf A pada peta di atas adalah negara?

Yang ditunjukkan oleh huruf A pada peta di atas adalah negara?

Dijawab Oleh : Kunjaw