Tuliskan kegunaan senyawa alkena dalam kehidupan sehari-hari!

Tuliskan kegunaan senyawa alkena dalam kehidupan sehari-hari!

Jawab :

kegunaan senyawa alkena dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti diatas.

Kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari adalah:

  1. Etena: digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik polietena (PE)
  2. Propena: digunakan untuk membuat plastik. Beberapa kegunaan monomer dan polimer, yaitu polimer untuk membuat serat sintesis dan peralatan masak.

Jadi, kegunaan senyawa alkena dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti diatas.

 

Dijawab Oleh : Kunjaw