Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan…

Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan…

a.hadas kecil

b.hadas besar

c.hadas kecil dan hadas besar

d.najis

Jawab :

C. hadas kecil dan hadas besar.

Berikut penjelasannya.
Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan cara tertentu. Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar.

Hadas kecil merupakan hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudhu atau tayamum saja. Contohnya adalah menyentuh kemaluan, keluar sesuatu dari qubul dan dubur, serta bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan bukan mahram. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi wajib. Contohnya adalah haid, nifas, jima’, dan keluar air mani.

Dengan demikian, tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan C. hadas kecil dan hadas besar.

 

Dijawab Oleh : Kunjaw