Tipografi yang terdapat pada puisi Tragedi Winka dan Sihka adalah ….   

Tragedi Winka dan Sihka

kawin
kawin
kawin
kawin
kawin
ka
win
ka
win
ka
win
ka
win
ka
winka
winka
winka
sihka
sihka
sihka
sih
ka
sih
ka
sih
ka
sih
ka
sih
ka
sih
sih
sih
sih
sih
sih
ka
Ku undefined

(Sutardji Calzoum Bachri)

Tipografi yang terdapat pada puisi Tragedi Winka dan Sihka adalah …. 

a. teratur undefined

b. zig-zag undefined

c. melengkung undefined

d. melingkar undefined

e. simetris undefined

Jawaban

jawaban yang tepat adalah B.space

Pembahasan

Tipografi disebut juga sebagai ukiran bentuk; ialah susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Termasuk ke dalam tipografi ialah penggunaan huruf-huruf untuk menuliskan kata-kata suatu puisi.

Secara umum tipografi memberikan kesan visual untuk memikat pembaca. Berbagai bentuk tipografi seperti menyerupai bangunan, rumah, gelas, pot, segitiga, dan lain-lain.

Beberapa macam tipografi puisi:

  1. Tipografi konvensional
  2. Tipografi Seperti Prosa
  3. Tipografi Susunan Rima
  4. Tipografi Bentuk Benda
  5. Tipografi Berdasarkan Ejaan yang Benar
  6. Tipografi Zigzag Vertikal

Tipografi puisi Tragedi Winka dan Sihka ini adalah bentuk zig-zag. Bentuk zig-zag tersebut merupakan tanda ikonik yang menggambarkan jalan yang berlika-liku. Dalam puisi ini juga terlihat adanya gelombang sangat tajam, tidak melengkung tapi langsung turun miring kekanan dan kekiri dengan begitu tajamnya.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.space

 

Dijawab Oleh : Kunjaw