Selain oksigen, peredaran darah manusia juga berfungsi untuk mengedarkan . . . ke seluruh tubuh?

Selain oksigen, peredaran darah manusia juga berfungsi untuk mengedarkan . . . ke seluruh tubuh?

  1. sari-sari makanan
  2. karbon dioksida
  3. antibodi
  4. hemoglobin
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. sari-sari makanan.

Dilansir dari Ensiklopedia, selain oksigen, peredaran darah manusia juga berfungsi untuk mengedarkan . . . ke seluruh tubuh sari-sari makanan.

Dijawab Oleh : Kunjaw