Pernyataan berikut ini yang benar adalah

Pernyataan berikut ini yang benar adalah

Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama.

Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sudut-sudut bersesuaian sama besar.

Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.

Dua buah segitiga dikatakan kongruen dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang.

Jawab:

jawaban yang tepat adalah B dan C.
Pembahasan
Syarat dua bangun dikatakan kongruen adalah:

Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.
Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.
Sehingga, pernyataan yang benar adalah dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sudut-sudut bersesuaian sama besar dan dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.

Jadi, jawaban yang tepat adalah B dan C.

Dijawab Oleh : Kunjaw