nama keluarga Nabi Muhammad Saw. siapa saja???

nama keluarga Nabi Muhammad Saw. siapa saja???

Jawab :

jawabannya adalah sebagai berikut.

Nama nama keluarga Nabi Muhammad SAW :
Ayah nabi : Abdullah
Ibunda nabi : Siti Aminah
Kakek nabi : Abdul Muttalib
Paman nabi : Haris, Abu Thalib, Zubair, Hamzah, Abu Lahab Ibu susu nabi :
Halimah Sya’diah Istri nabi :
Siti Khodijjah, Siti Aisyah

Jadi, nama keluarga Nabi Muhammad telah dipaparkan di atas.

 

Dijawab Oleh : Kunjaw