Kunjaw.com

Mingkar mingkuring angkara,Akarana karenan mardi siwi,Sinawung resmining kidung Sinuba sinukarta,Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,Kang tumrap wong tanah Jawa,Agama ageman aji,Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung tegese?

Mingkar mingkuring angkara,Akarana karenan mardi siwi,Sinawung resmining kidung Sinuba sinukarta,Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,Kang tumrap wong tanah Jawa,Agama ageman aji,Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung tegese?

  1. Jalaran kepengin nggula-wenthah para putra
  2. Karakit lumantar endahing tembang
  3. Direngga laras wiramane
  4. Supaya kaleksanan pranatane panembah marang Pangeran
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Supaya kaleksanan pranatane panembah marang Pangeran.

Dilansir dari Ensiklopedia, mingkar mingkuring angkara,akarana karenan mardi siwi,sinawung resmining kidung sinuba sinukarta,mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,kang tumrap wong tanah jawa,agama ageman aji,mrih kretarta pakartining ngelmu luhung tegese supaya kaleksanan pranatane panembah marang pangeran.

Dijawab Oleh : Kunjaw