Mingkar mingkuring angkara,Akarana karenan mardi siwi,Sinawung resmining kidung Sinuba sinukarta,Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,Kang tumrap wong tanah Jawa,Agama ageman aji,Agama ageming aji tegese?

Mingkar mingkuring angkara,Akarana karenan mardi siwi,Sinawung resmining kidung Sinuba sinukarta,Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,Kang tumrap wong tanah Jawa,Agama ageman aji,Agama ageming aji tegese?

  1. Ngatur mobah-mosike hawa napsu
  2. Alaran kepengin nggula wenthah para putra
  3. Karakit lumantar endahing tembang
  4. Agama busana sing paling utama
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Agama busana sing paling utama.

Dilansir dari Ensiklopedia, mingkar mingkuring angkara,akarana karenan mardi siwi,sinawung resmining kidung sinuba sinukarta,mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,kang tumrap wong tanah jawa,agama ageman aji,agama ageming aji tegese agama busana sing paling utama.

Dijawab Oleh : Kunjaw