Mengapa sebuah negara menjadi negara imperialisme?

Mengapa sebuah negara menjadi negara imperialisme?

Jawab :

alasan sebuah negara menjadi negara imperialisme antara lain disebabkan oleh hasrat untuk meraih kejayaan, kekayaan, serta perasaan superior yang memandang bangsanya lebih baik dari bangsa lain.
Dijawab Oleh : Kunjaw