Kapan Nabi Isa lahir ?

Kapan Nabi Isa lahir ?

Jawab :

Banyak sekali pendapat tentang tanggal kelahiran nabi Isa AS, tetapi kita coba mengkajinya dari ayat Al-quran. Sebelumnya perhatikan terjemahan QS Maryam : 22-26 untuk mengetahui kapan nabi Isa AS lahir. 22. Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. 23. Maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata, “Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan.” 24. Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, “Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu[5]. 25. dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. 26. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.” Berdasarkan penafsiran surat Maryam : 22 – 26, kita ketahui bahwa Maryam mengandung saat pohon kurma sedang berbuah. Sedangkan pohon kurma hanya akan berbuah pada musim panas, sehingga nabi Isa AS lahir pada musim panas. Jadi, nabi Isa AS lahir pada musim panas.

 

Dijawab Oleh : Kunjaw