Jelaskan urutan sistem peredaran darah besar pada gambar di samping !

Perhatikan gambar berikut.


Jelaskan urutan sistem peredaran darah besar pada gambar di samping !

Jawab :

Sistem peredaran darah  merupakan salah satu sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengedarkan seluruh zat didalam tubuh melalui darah.  Mekanisme peredaran darah dibedakan menjadi 2 macam yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Mekanisme peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh melalui aorta dan kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava.

 

Dijawab Oleh : Kunjaw