Kunjaw.com

Jelaskan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai?

Jelaskan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai?

Jawab :

Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar dan sebaliknya. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya.

 

Dijawab Oleh : Kunjaw