Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina waktu nyieun carita pangalaman nyaéta?

Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina waktu nyieun carita pangalaman nyaéta?

  1. Nutup carita sakahayang urang
  2. Ngagunakeun basa Sunda nu sakasar-kasarna
  3. Muka carita bisa dumasar kana panutup karangan
  4. Ngagunakeun kalimah anu jéntré tur merenah (baik dan benar)
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Ngagunakeun kalimah anu jéntré tur merenah (baik dan benar).

Dilansir dari Ensiklopedia, hal-hal anu kudu diperhatikeun dina waktu nyieun carita pangalaman nyaéta ngagunakeun kalimah anu jéntré tur merenah (baik dan benar).

Dijawab Oleh : Kunjaw