hadits tentang menjalin kebersamaan teloransi

hadits tentang menjalin kebersamaan teloransi

Jawab :
Q.S. Al-Baqarah 256
Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat Kuat (Islam) yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

 

Dijawab Oleh : Kunjaw