gejala apakah yang menandai hantaran listrik melalui larutan?

gejala apakah yang menandai hantaran listrik melalui larutan?

Jawab :

Larutan elektrolit adalah larutan yang mampu menghantarkan arus listrik, sebab dalam larutan tersebut terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan, larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan arus listrik, hal ini dikarenakan larutan tersebut tidak memiliki ion-ion didalamnya.

Untuk mengetahui suatu larutan dapat mengantarkan listrik dapat dilakukan percobaan yaitu uji nyala lampu. Pada uji nyala lampu, larutan elektrolit yang menunjukkan gejala berupa lampu menyala terang dan terdapat gelembung gas dalam larutan disebut larutan elektrolit kuat.

Selanjutnya, larutan elektrolit yang memberikan gejala berupa lampu menyala redup atau tidak menyala, tetapi menimbulkan gelembung gas disebut larutan elektrolit lemah. Sedangkan larutan non elektrolit tidak akan menimbulkan gejala apapun baik itu gelembung gas atau nyala lampu.