Dari hasil pemeriksaan golongan darah di Surakarta, diperoleh golongan darah O = 9 % dan B = 27 %. Jika diketahui jumlah penduduk 1000 orang, bagaimana rasio jumlah golongan darah A dan AB?

Dari hasil pemeriksaan golongan darah di Surakarta, diperoleh golongan darah O = 9 % dan B = 27 %. Jika diketahui jumlah penduduk 1000 orang, bagaimana rasio jumlah golongan darah A dan AB?

Jawab :

rasio jumlah golongan darah A dan AB adalah 400 : 240 = 5 : 3.undefined
Dijawab Oleh : Kunjaw