Dalam sistem koordinat seekor lalat

Dalam sistem koordinat seekor lalat bergerak dari titik (0, 0) mengikuti pola: 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, … , … , … , …. Tentukan koordinat lalat setelah bergerak:

a. 10 kali c. 30 kali

b. 20 kali d. 50 kali

Jawaban
koordinat :
2 keatas → +2
3 kebawah → -3

2 – 3 = -1. Kebawah satu kali
absis :
2 kekiri → -2
2 kekanan → +2
2 – 2 = 0. tidak berubah

a. berpindah 10 kali
-1 x 10 = -10
0 x 10 = 0
kebawah 10 satuan
jadi, (0,-10)

b. berpindah 20 kali
-1 x 20 = -20
0 x 20 = 0
kebawah 20 satuan
jadi, (0,-20)

c. berpindah 30 kali
-1 x 30 = -30
0 x 30 = 0
kebawah 30 satuan
jadi, (0,-30)

Dijawab Oleh : Kunjaw