Kunjaw.com

Buktikan untuk setiap segitiga ABC sembarang, maka luas segitiga ABC dirumuskan

Buktikan untuk setiap segitiga ABC sembarang, maka luas segitiga ABC dirumuskan dengan rumus berikut.
a. L = 1/2 .b.c.sin ∠A
b. L = 1/2 .a.c.sin ∠B
c. L = 1/2 .a.b.sin ∠C

Jawaban

1145

 

Dijawab Oleh : Kunjaw