Bacaan doa ijab qobul zakat​

Bacaan doa ijab qobul zakat​

Jawab :

 

Jawabannya adalah sebagaiman penjelasan berikut:

Penjelasan:
Zakat secara bahasa adalah tumbuh atau berkembang, secara istilah zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan kadar tertentu apabila sudah mencapai syarat untuk membayarkan zakat kepada ashnaf (orang yang berhak menerima zakat). Zakat terbagi tiga:

1. Zakat Fitrah, wajib bagi semua muslim / muslimah , baik baru lahir sampai sudah rentah. Zakat fitrah dapat berupa makanan pokok , untuk indonesia berupa beras sekitar 2,5 kg sampai 3 kg dan dikeluarkan pada akhir ramadhan sebelum idul fitri.

Bacaan ijab qobul/Doa zakat fitrah :

نَوَيْتُ اَنْ اُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِىْ فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

Artinya :Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardhu karena Allah Ta’ala

Doa menerima zakat:

آجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَوَبَارَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَوَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا

Artinya : Semoga Allah memberikan ganjaran pahalaterhadap apa yang telah engkau berikandan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang engkau sisakan dan semoga Allah menjadikannya sebagai pensuci bagi engkau.

2. Zakat Mal, yakni zakat harta benda , berupa benda berharga (hewan ternak, hasil pertanian, emas, perak dan harta bernilai lainnya yang wajib kita keluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab.

Bacaan ijab qabul/doa zakat mal:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ مَالِى فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : Aku niat mengeluarkan zakat hartaku, fardhu karena Allah Ta’ala

Doa menerima zakat:

آجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَوَبَارَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَوَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا

Artinya : Semoga Allah memberikan ganjaran pahalaterhadap apa yang telah engkau berikandan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang engkau sisakan dan semoga Allah menjadikannya sebagai pensuci bagi engkau.

3. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan boleh kita keluarkan setiap kita dapat penghasilan , boleh juga 1 tahun , jika 1 tahun maka cara mengeluarkan zakatnya kita total penghasilan kita dalam 1 tahun itu , adapun besar zakatnya adalah 2,5% dari total penghasilan kita.

Bacaan ijab qabul/doa zakat mal:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ مَالِى فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : Aku niat mengeluarkan zakat hartaku, fardhu karena Allah Ta’ala

Doa menerima zakat:

آجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَوَبَارَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَوَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا

Artinya : Semoga Allah memberikan ganjaran pahalaterhadap apa yang telah engkau berikandan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang engkau sisakan
dan semoga Allah menjadikannya sebagai pensuci bagi engkau.

Jadi, jawabannya adalah sebagaiamana penjelasan diatas.

Semoga jawaban ini membantu, semangat belajarnya. 🙂

Dijawab Oleh : Kunjaw