Amanat yang hendak disampaikan berdasarkan cuplikan novel tersebut adalah …  

Suatu ketika, terjadi salah paham antara Tuti dan Maria. Tuti tidak ingin Maria diperbudak oleh perasaan dan merasa rendah diri di muka laki-laki. la ingin Maria tidak bergantung pada Angga karena hubungan cinta Tuti mengganggap sikap Maria yang sangat mengharapkan Angga itulah yang menyebabkan martabat wanita justru direndahkan.

Amanat yang hendak disampaikan berdasarkan cuplikan novel tersebut adalah …

a. Kaum wanita tidak boleh mengalah kepada kaum lelaki.undefined

b. Kaum wanita hendaknya tegas kepada kaum lelaki.undefined

c. Kaum wanita hendaknya merasa rendah diri dari kaum lelaki.undefined

d. Martabat kaum wanita rendah karena sangat bergantung kepada kaum lelaki. undefined

e. Martabat kaum wanita hendaknya sederajat dengan kedudukan martabat kaum lelaki.undefined

Jawab :

jawaban yang tepat adalah pilihan B.undefined

Amanat dalam karya sastra (novel) adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca.

Amanat yang hendak disampaikan berdasarkan cuplikan novel tersebut adalah kaum wanita hendaknya tegas kepada kaum lelaki berdasarkan kutipan berikut: Tuti tidak ingin Maria diperbudak oleh perasaan dan merasa rendah diri di muka laki-laki. 

 

Dijawab Oleh : Kunjaw